• Rätt brandskydd
    för din verksamhet

    Sedan 2020 är vi en del av Presto Brandsäkerhet. Vi kommer fortsatt vara engagerade i eran säkerhet och kunskapsutveckling men nu inom landets största brand- och riskföretag. Läs mer om Presto Brandsäkerhet på www.presto.se.

    Upplands Brandservice finns i hela Mellansverige
     med kontor i Uppsala, Västerås (Aros Brandservice) och Örebro (Nerikes Brandservice).

Sedan 1943 har vi varit en komplett leverantör av förebyggande brandskydd. Vi har kunnandet, utrustningen och personalen som hjälper dig att skydda personal, besökare och egendom. 
Där andra bara levererar brandsläckare hjälper vi dig till att planera för en tryggare framtid.
 Vi utbildar din personal, lägger upp smarta rutiner, anpassar utrustningen efter dina behov och ger råd vid om- och nybyggnad.

Förenklat kan man säga att det handlar om tre saker:

1. Undvika att brand uppstår
     2. Undvika att brand sprider sig
3. Minimera skador av brand


                 

Våra produkter


Våra tjänster


Rätt Brandskydd

Vi erbjuder både utrustning och installation. Det gör att vi tar ansvar för att utrustningen verkligen fungerar. Du slipper mellanhänder

och vi slipper vänta på leverans från andra.

Rätt Installerat

Vi har en mångårig erfarenhet gällande installation, service och kontroller för bland annat Brandlarm, Släcksystem och Förstahandsbrandskydd.


Utbildning

Utbildning är en viktig del av brandskyddet. Självklart är kombinationen av kunskap och utrustning det bästa. Och vi
vill leverera det bästa till er.


Kontakt

Adress

Edvard Berlingsg. 7
754 50 Uppsala

E-post


Telefon

018-692425


"Försäkringen täckte byggnad och lager, men inte tappet av kunder."