Brandfarliga Arbeten


Brandfarliga Arbeten är framtagen av SVEBRA och Sveriges Byggindustrier i samråd med Sveriges främsta experter på området. Utbildningen Brandfarliga Arbeten ger ett giltigt certifikat enligt försäkringsbolagens villkor. Utbildningen består av både teoretiska och praktiska moment. Ditt deltagande på utbildningen och godkänt test ger dig certifikat med giltighetstid i fem år.

Kursen vänder sig till dig som utför, ger tillstånd till eller är brandvakt vid brandfarliga ArbetenKunskaper som krävs för att få jobbet gjort – säkert!
Kursdeltagaren ges kunskaper som krävs för att kunna vidta nödvändiga åtgärder inför, under och efter brandfarliga arbeten. Kursinnehållet avhandlar:

Lagstiftning och försäkringar
Brandkunskap
Förebyggande brandsäkerhet
Riskhantering
Säkerhetsregler
Praktisk släckövning
Övningsuppgifter
Certifieringstest

Intresseanmälan

Skicka

Vill du veta mer?

Ulf Wikland

Utbildning/Konsult

070-3741086

ulf.wikland@ub.se