• Skräddarsydda lösningar

Brandventilatorer


Brandventilatorer (rökluckor) sitter i byggnader för att rök skall kunna ventileras ut ur lokalen. Öppning av dessa skall/bör göras av brandkåren, för det är inte alldeles glasklart vid vilket skede i branden som dessa skall öppnas. Brandventilatorer fyller en viktig funktion vid ventilation av brandrök. Därav är det väldigt viktigt att befintliga ventilatorer fungerar som dom ska.


Tyvärr så ”glöms” dessa ventilatorer bort och dessa sitter bara där utan att någon person vet om dom fungerar eller ej, vilket är olyckligt. Brandmyndigheten kan vid en brandbesiktning fråga om ventilatorerna fungerar samt fråga efter ett serviceprotokoll på att dessa är provade. Ett problem är ventilatorer med träkonstruktion. Dessa har en förmåga att svälla vid blöta perioder under året, vilket innebär stora svårigheter att öppna dom. Dagens ventilatorer är inte gjorda av trä.


Om ni har eller funderar på att investera i brandventilatorer så är ni välkomna att kontakta oss.


För vi utför följande:

  • Offerter för nyinstallation
  • Offerter för byte av befintliga ventilatorer, vevanordning, elektriska delar mm.
  • Projektering
  • Installation
  • Service & underhåll (det är viktigt att dom fungerar när dom ska).
  • Avtal gällande återkommande service.

Vill du veta mer?

Åke Adolfsson

Avdelningschef 
Tekniska avdelningen
070-783 86 47