• Skräddarsydda lösningar

Köksbrandskydd


En brand i en fritös eller dylikt är inte att leka med. Den är i det närmaste omöjlig att släcka, om det är fel släckmedel som används. Vi använder ett släckmedel som heter Ansulex.


Brandmyndigheten ställer allt oftare krav på att storkök, restaurangkök, skolkök mm ska har ett skydd mot brand i ventilationskåpan, utloppskanalerna samt köksutrustningen under ventilationskåpan. Släckmedlet vi använder är speciellt framtaget för brand i fetter.


Liten beskrivning:

Munstycken med olika givning och sprutmönster täcker det skyddade ytorna med en finfördelad spraystråle. Vätskan släcker genom att vattnet i denna förångas och kyler fett & plåtytor. Ytterligare kylning erhålls genom att saltet i vätskan reagerar med det heta fettet och bildar CO2. Vid förångningen av koldioxiden och vattenångan saponifierar Ansulexvätskan och ett skumliknande täcke bildas över fettet. Branden slocknar snabbt och skumtäcket hindrar effektivt återantändning.


Anläggningen är automatisk men kan också utlösas manuellt med vajer från ett fjärrutlösningsdon. Anläggningen är helt mekaniskt och fungerar oberoende av vatten- eller strömförsörjning.Om ni har, eller funderar på att investera i ett köksbrandskydd, så är ni välkomna att kontakta oss.


För vi utför följande:

  • Offerter för nyinstallation
  • Offerter för byte av befintliga system
  • Projektering
  • Installation
  • Service & Underhåll (det är viktigt att befintlig anläggning fungerar när den ska)
  • Avtal gällande återkommande service

Varuinformation

Produktblad "Ansulex"
Produktblad "Piranha"


Här kan ni se ett videoklipp på Ansulex-släckning. Filen är relativt stor så det kan ta lite tid att öppna den om ni har en långsam uppkoppling. Gå hit >

Vill du veta mer?

Åke Adolfsson

Avdelningschef 
Tekniska avdelningen
070-783 86 47