Uppland, Nerike och Aros


Sedan 2020 är vi en del av Presto Brandsäkerhet. Vi kommer fortsatt vara engagerade i eran säkerhet och kunskapsutveckling men nu inom landets största brand- och riskföretag. Läs mer om Presto Brandsäkerhet här.

Upplands Brandservice

Adress
Edvard Berlingsgatan 7
754 50 Uppsala

Öppettider:
Måndag - Fredag
07.00-16.00

Telefon
018-69 24 25

Nerikes Brandservice

Adress
Elementvägen 13
702 27 Örebro

Öppettider:
Måndag - Fredag
07.00-16.00

Telefon
019-27 12 50

Aros Brandservice

Adress
Tunbytorpsgatan 2c
721 37 Västerås

Öppettider:
Måndag - Fredag
07.00-16.00Telefon
021-12 33 12


UPPSALA

Avd. Service /

Utbildning


Magnus Eriksson
Serviceavd.
070-710 20 78

Per Mohlin
Serviceavd.
070-740 11 73

Roger Hamberg
Serviceavd.
070-710 20 82
roger.hambergo@oub.se

Mikael Karkebo 
Serviceavd.
070-318 65 31

Gustav Visén
Serviceavd.
070-794 19 03
gustav.viseno@oub.se

Håkan Käll
Utbildning/Konsult
070-710 20 89

Ulf Wikland
Utbildning/Konsult
070-374 10 86

Avd. Tekniska
Åke Adolfsson
Ansvarig Tekniska avd
070-783 86 47
ake.adolfssono@oub.se

Ola Lindberg
Tekniska Avd
070-5153266
ola.lindbergo@oub.se

Fredrik Lundin
Tekniska avd
070-6747915
fredrik.lundino@oub.se

Lars-Åke Allard
Tekniska avd
070-710 20 85
lars.allardo@oub.se

Richard Ahlbom
Tekniska avd
070-783 86 48
richard.ahlbomo@oub.se

Torbjörn Djerf
Tekniska avd
070-710 20 86
torbjorn.djerfo@oub.se

Mattias Frisk
Tekniska avd
070-710 20 80
mattias.frisko@oub.se

Lars Kröhne
Tekniska avd
070-710 20 77
lars.krohneo@oub.se

Avd. Administration /

Verkstad


Försäljning/Service
Erik Blomberg
070-7102076

Fredrik Karlsson
Administration
073-6804918
fredrik.karlssono@oub.se

Magnus Eriksson
Administration
070-782 25 39
mange.erikssono@oub.se

Anders Hägg
Verkstadschef
070-743 06 25
anders.haggo@oub.se

Nils Caspersen
Verkstad avd
070-710 20 75
nils.casperseno@oub.se

Urban Blom
Verkstad avd
070-710 20 84
urban.blomo@oub.se

Andreas Johansson
Verkstad avd
076-160 28 48
andreas.johanssono@oub.se


ÖREBRO


Kajsa Björkholm
Koordinator
070-794 19 01
kajsa.bjorkholm@ub.seVÄSTERÅS

Kajsa Björkholm
Koordinator
070-794 19 01
kajsa.bjorkholmo@oub.se

Andreas Karlsson
Tekniska Avd
073-086 66 52
andreas.karlssono@oub.seDaniel Åkerberg
Tekniska Avd
072-201 92 39
daniel.akerbergo@oub.se

Tony Mesch
Tekniska Avd
076-047 01 89
tony.mescho@oub.se