Uppland, Nerike och Aros


KONTAKT

Upplands Brandservice

Adress
Edvard Berlingsgatan 7
754 50 Uppsala

Öppettider:
Måndag - Fredag
07.00-16.00

E-post
info@ub.se

Telefon
018-69 24 25

Nerikes Brandservice

Adress
Elementvägen 13
702 27 Örebro

Öppettider:
Måndag - Fredag
07.00-16.00

E-post
info@ub.se

Telefon
019-27 12 50

Aros Brandservice

Adress
Tunbytorpsgatan 2c
721 37 Västerås

Öppettider:
Måndag - Fredag
07.00-16.00


E-post
info@ub.se

Telefon
021-12 33 12


UPPSALA

Avd. Service /

Utbildning


Roger Hamberg
Serviceavd.
070-710 20 82

Magnus Eriksson
Serviceavd.
070-710 20 78

Per Mohlin
Serviceavd.
070-740 11 73

Mikael Karkebo 
Serviceavd.
070-318 65 31

Lars-Åke Allard
Serviceavd.
070-710 20 85

Gustav Visén
Serviceavd.
070-794 19 03
gustav.viseno@oub.se

Joakim Lindgren
Brandskyddskonsult
076-047 01 89

Håkan Käll
Utbildning/Konsult
070-710 20 89

Ulf Wikland
Utbildning/Konsult
070-374 10 86

Avd. Tekniska
Åke Adolfsson
Ansvarig Tekniska avd
070-783 86 47
ake.adolfssono@oub.se

Martin Blomberg
Tekniska avd
070-710 20 87
martin.blombergo@oub.se

Richard Ahlbom
Tekniska avd
070-783 86 48
richard.ahlbomo@oub.se

Ola Lindberg
Tekniska Avd
070-5153266
ola.lindbergo@oub.se

Lars Kröhne
Tekniska avd
070-710 20 77
lars.krohneo@oub.se

Torbjörn Djerf
Tekniska avd
070-710 20 86
torbjorn.djerfo@oub.se

Mattias Frisk
Tekniska avd
070-710 20 80
mattias.frisko@oub.se

Sebastian Vogeler
Tekniska avd
076-161 26 41
sebastian.vogelero@oub.se

Victor Kröhne
Tekniska avd
070-586 78 54
victor.krohneo@oub.se

Fredrik Lundin
Tekniska avd
070-6747915
fredrik.lundino@oub.seAvd. Administration /

Verkstad


Janne Vogeler

Försäljning/Service
Erik Blomberg
070-7102076

Fredrik Karlsson
Administration
073-6804918
fredrik.karlssono@oub.se

Magnus Eriksson
Administration
070-782 25 39
mange.erikssono@oub.se

Anders Hägg
Verkstadschef
070-743 06 25
anders.haggo@oub.se

Nils Caspersen
Verkstad avd
070-710 20 75
nils.casperseno@oub.se

Urban Blom
Verkstad avd
070-710 20 84
urban.blomo@oub.se

Andreas Johansson
Verkstad avd
076-160 28 48
andreas.johanssono@oub.se


ÖREBRO

Viktor Folkesson
Regionchef
070-710 20 81
viktor.folkessono@oub.se

David Helin
Serviceavd.       
073-501 22 99
david.helino@oub.seMagnus Bergman
Serviceavd.
073-533 88 29
magnus.bergman@ub.se

Peter Bergström
Serviceavd.
070-597 08 97
peter.bergstromo@oub.se
Claes Kling
Serviceavd.
076-846 96 42
claes.klingo@oub.seVÄSTERÅS

Kajsa Björkholm
Koordinator
070-794 19 01
kajsa.bjorkholmo@oub.se

Rickard Kalldin 
Tekniska Avd
076-868 15 31
rickard.kalldino@oub.se
Tony Mesch
Tekniska Avd.
073-366 60 75
tony.mescho@oub.se

Mats Andersson
Serviceavd.
076-394 24 81
mats.andersson@ub.se
Johan Eriksson 
Serviceavd.
070-794 19 07
johan.erikssono@oub.se