• KUNDANPASSADE LÖSNINGAR 

Larmanläggningar


Brand- & utrymningslarmanläggningar samt branddörrstängningsanläggningar kan behövas i många olika sammanhang.


Vanligt är att brandmyndigheten gör en besiktning i en fastighet, och därefter skriver i ett protokoll att ur personsäkerhetssynpunkt så måste ni installera ett vilströmskontrollerat rökdetektorstyrt brand- & utrymningslarm eller att ett dörrparti som sitter i en brandcellsgräns måste hållas stängd eller stå uppställd med magneter styrda av rökdetektorer.


Det finns även möjlighet att montera brandlarm som sk. tekniskt byte, vilket innebär att larmet kan ersätta andra dyrare lösningar som t.ex. högre brandklass på väggar och tak mm. Detta är en sak som måste diskuteras med brandmyndigheten på er ort.


Det finns även andra orsaker varför brandlarm skall/bör installeras.Olika exempel var brand- & utrymningslarm är bra att installera:


  • Vindslarm och/eller trapphuslarm i bostadsfastigheter är en mycket bra lösning för att upptäcka en brand i tid, med tanke på utrymningen ur fastigheten samt begränsning av branden.
  • Skolor, daghem, äldreboende mm. är ställen där en tidig varning vid brand är nödvändig för att alla ska kunna utrymma lokalen betryggande.
  • Större arbetsplatser där inte bara personskyddet har betydelse utan även värdet i maskiner, fastigheten mm är viktigt att skydda.
  • Det finns naturligtvis fler ställen än dessa som behöver skyddas med brand- & utrymningslarm.


Om ni har, eller funderar på att investera i ett, brandlarm, utrymningslarm, brand- & utrymningslarm, eller branddörrstängningsanläggning så är ni välkomna att kontakta oss.


För vi utför följande:


  • Offerter för nyinstallation
  • Offerter för byte av befintlig utrustning
  • Projektering
  • Installation
  • Service & Underhåll (en sådan viktig investering som larm måste alltid fungera)
  • Avtal gällande återkommande service.

Varuinformation

Automatisk branddörrstängning Brandlarmcentral 2-32 sektioner Detektorer - "Apollo serie 60" Larmdon

Brandvarnare

Brandvarnare med 10 års batteri 

Brandvarnare "SA 300"

Brandvarnare "ICAS"  8-10 år

Vill du veta mer?

Åke Adolfsson

Avdelningschef 
Tekniska avdelningen
070-783 86 47