• Skräddarsydda lösningar

Led och nödbelysning


Vid brand, strömavbrott eller annan paniksituation är det mycket viktigt att samtliga människor som befinner sig i en byggnad, snabbt kan komma ut och sätta sig i säkerhet.


Speciellt viktigt är det i offentliga byggnader, där personer som normalt inte känner till lokalerna bra, snabbt skall kunna hitta ut i det fria vid nödläge.


Det är lika viktigt på stora arbetsplatser där det kanske är långt ut till det fria och utrymningsvägarna inte går i raka stråk mm.


Även andra byggnader där utrymningsvägarna inte är glasklara är uppskyltning av utrymningsvägarna viktig.


Led- & nödbelysningen vi pratar om här är normalt spänningssatta med 230V, där ledbelysningen lyser ständigt och nödbelysningen tänds upp vid strömavbrott.


Dessa armaturer har batterier som klarar drift i en timme (enligt reglerna) vid strömlöst tillstånd.


För att underlätta vid utrymning så kan man montera vägledningsarmaturer ”springande gubben” som hänvisar var man ska ta vägen vid en utrymning.


Lika viktigt är det att i utrymningsvägen, sporthallar, danslokaler mm. mellan ”springande gubben skyltarna”, montera nödbelysning för att belysa utrymningsvägen på ett betryggande sätt.


En väl fungerande led- & nödbelysning i samband med andra viktiga faktorer inger en trygghet vid utrymning, man kan undvika den värsta paniken bland människor som skall rymma ut.


Tyvärr är det väldigt vanligt att befintliga armaturer inte sköts om som dom ska, och det är inte betryggande för personer som befinner sig i byggnaden.
Om ni har, eller funderar på att investera i led- & nödbelysning så är ni välkomna att kontakta oss.


För vi utför följande:

  • Offerter för nyinstallation
  • Offerter för byte av befintliga armaturer
  • Projektering
  • Installation
  • Service & underhåll (det är inte bara att byta lysrör)
  • Avtal gällande återkommande service

Varuinformation

Hänvisningsarmatur "Astro"
Hänvisningsarmatur "Maxlux"
Hänvisningsarmatur "Slim"
Led- & hänvisningsarmatur "Elettra"
Ledljusarmatur "Domina"
Strålkastaraggregat för långa avstånd
Handlampa "Halo"
Handlampa "Lux 2000"

Vill du veta mer?

Åke Adolfsson

Avdelningschef 
Tekniska avdelningen
070-783 86 47