• Rätt utrustning
    som minimerar skadan

Q-fog


Brandskyddsystemet Q1 är en ny typ av lättinstallerad sprinkler som utvecklats för befintliga boendemiljöer med ett ökat behov av brandskydd. Dessa utsatta boendemiljöer återfinns ofta hos till exempel äldre, dementa eller handikappade i särskilda boenden eller hemmiljö. Produkten är speciellt framtagen för att kunna erbjuda ett förstärkt brandskydd som är tillförlitligt, enkelt och kostnadseffektivt.


Produktinformation

Grundutförandet av Q1, se bild, ger ett aktivt brandskydd över en rumsyta på upp till max 30 m². Q1 kan även fås med dubbla munstycken (ett externt) vilket dubblerar skyddsytan. Dimsprinklertekniken som används fyller rummet med vattendimma vilket bekämpar branden effektivt samtidigt som vattenskador på fastighet och inventarier begränsas till ett minimum. 


Q1 kräver minimalt med underhåll och behöver ingen fast installation vilket ger mycket låga installations- och driftkostnader. Aktivering sker tidigt i brandförloppet vilket snabbt förhindrar brandutvecklingen och medför att chansen att överleva ökar drastiskt för de boende. 


Riskerna vid en räddningsinsats kan också reduceras med hjälp av Q1 då branden hålls tillbaka under utryckningstiden och förenklar räddningsarbetet på ett radikalt sätt. Systemet kan även anslutas till olika larmsystem såsom befintliga brand och/eller trygghetslarm samt förses med en mängd andra tillvalsfunktioner.


Vill du veta mer om Q-fog, kontakta oss så berättar vi mer »

Vill du veta mer?

Åke
Adolfsson


Avdelningschef
Tekniska
Avdelningen

070-7838647

ake.adolfssono@oub.se