Ritningsarbeten


Vad innebär ritningsarbeten?


Utrymnings- och insatsplanering är två tjänster som innefattar att vi upprättar och bearbetar befintliga ritningar men vi gör även andra typer av brandrelaterade ritningar, t.ex. :

  • Orienterings- och serviceritningar (För brandlarms-, sprinkler och brandgasventilationsanläggningar).

Vill du veta mer?

Åke Adolfsson

Avdelningschef 
Tekniska avdelningen
070-783 86 47