• Rätt utrustning
    som minimerar skadan

Röklucka


Rökluckor används för att vid brand evakuera rök ifrån trapphus, butiker, lagerlokaler och liknande. Syftet är att sänka temperaturen, minska rökskadorna och förhindra brandspridning. Rök- och brandgaser hindrar utrymning, skadar byggnader och varor, försvårar släckningsarbetet och är farliga både för personer i byggnaden och för räddningspersonal.


AB Upplands Brandservice, Aros Brand och Nerikes Brandservice levererar nya luckor, renoverar äldre luckor och byter ut gamla och skadade luckor till nya och moderna brandgasventilatorer.
Brandventilatorer finns i olika utföranden för montering i tak eller för placering i fasad. De kan förses med genomskinliga lock för att släppa in dagsljus.


Luckorna öppnas manuellt eller automatiskt vid en brand. Öppning sker normalt via gasfjäder. I standardutförande hålls luckan igen av ett smältbleck som utlöser vid 72o C och gasfjädern skjuter upp luckan. Som alternativ kan luckan hållas igen av hållmagnet och öppnas via brandlarm eller en tryckknapp. Rökluckor kan också förses med elmotor och kan öppnas och stängas elektriskt och då ingå som en del i byggnadens komfortventilation.


Luckorna levereras som en komplett enhet färdig för montering på tak. Varje leverans kundanpassas så att utförande, storlek, kulör och materialval passar befintligt tak och behov av ventilation.


Vi utför också regelbunden service och underhåll på rökluckor.

Vill du veta mer?

Åke Adolfsson

Avdelningschef
Tekniska
Avdelningen

070-7838647