Service och underhåll

Vi kan erbjuda 20 kompetenta och Godkända Servicetekniker enligt SVEBRAs riktlinjer som årligen utför underhåll på mer än

75 000 brandsläckare och annan säkerhetsutrustning.


Några av de moment som våra servicetekniker utför är:

  • Brandredskap kontrolleras och servas en gång per år.
  • Verkstadsgenomgång och omladdning av skumsläckare sker vart femte år. Släckaren kontrolleras invändigt och eventuellt rostig eller skadad behållare byts ut.
  • Verkstadsgenomgång av pulver- och kolsyresläckare utförs vart tionde år. Då byts pulvret ut och CO2-släckarna revisionsbesiktigas och provtrycks.
  • Brandposter funktionskontrolleras årligen och provtrycks vart femte år.


Allt arbete sker i enlighet med gällande standarder, regler och lagar från försäkringsbolag och myndigheter.


Serviceavtal för snabb service

Normalt tecknar vi serviceavtal med våra kunder. Vi besöker då kunden minst en gång per år för det löpande underhållet och den årliga kontrollen. Vi utför även omladdningar eller andra åtgärder mot separat beställning. Med ett serviceavtal garanteras kunden en hög servicenivå, en lägre prisnivå och en kortare insatstid. Något som är viktigt om olyckan har varit framme och utrustningen skall återställas.


Egen verkstad

Underhåll, reparationer sker i enlighet med SS3656- "Svensk standard för underhåll och omladdning av brandsläckare" samt SS EN671-3 "Underhåll inomhusbrandposter". Allt arbete sker vidare i enlighet med branschens gemensamma riktlinjer "Serviceföreskrifter handbrandsläckare SVEBRA S-92:2" samt i enlighet med respektive tillverkares instruktioner. Underhållsåtgärderna uppfyller kraven i enlighet med Arbetsmiljölagen 3 kap. §2 och Lagen om skydd mot olyckor 2 kap. §2.

Vi utför kontroll, återkommande kontroll och besiktning av tryckkärl för bl.a. kolsyra och luft. I vår andningsskyddsverkstad utför vi all typ av service på luftpaket, regulatorer och andningsventiler.


AB Upplands Brandservice är ackrediterade av SWEDAC för återkommande kontroll av gasflaskor och provning med övertryck med gas.

Vill du veta mer?


Kundtjänst


Försäljning

018-692425
info@ub.se