• Skräddarsydda lösningar

Sprinkleranläggningar


Att skydda stora värden med släckmedel som förgasas vid utströmningen från munstycket, vilket innebär att ingen vätska kommer in i det skyddade utrymmet är vanligt förekommande.


Server & datarum är vanliga objekt som skyddas pga. att där får det inte bli driftstopp. Ett driftstopp kostar inte bara i nya maskiner, vilka går att ersätta. Utan den stora faran är att ett driftstopp stoppar all trafik med datorer och servrar till personal, kunder mm. Ett längre driftstopp är oftast förödande för företag som sköter all sin kundkontakt mm via datanätet. Det är detta som IT-företag, banker mm är livrädda för. För som det står ovanför, maskiner kan man ersätta men inte alltid förlorade kunder, förlorad arbetstid mm.


Vi har installerat många anläggningar från Umeå i norr till Alvesta i söder. Huvuddelen av installationerna är gjorda i Stockholm.Specialmaskiner på industrier, typ: fräsmaskiner, slipmaskiner, gnistmaskiner mm. som både kyler och smörjer med olja kan mycket väl skyddas med sprinkler. Speciellt viktigt är det om dessa maskiner går dygnet om utan ständig bevakning. Av erfarenhet vet vi att bränder har startat i sådana miljöer och där släckanläggningen har släckt branden. Vi har installerat ca. 70st sådana anläggningar hos ett stort företag norr om Uppsala samt även åt andra företag i andra delar av landet.


När vi installerar släckanläggningar så förekommer det fyra olika sorters släckgaser:

  • IG55 som är en inertgas, (50% Argon & 50% Kväve) och den sänker syranivån i det skyddade utrymmet till under 15%, vilket är nivån då de flesta brännbara materialen släcks. Vid en reducerad syrekoncentration ner till 10,5%, är effekten på människa minimal.
  • FM 200 som är en kemisk framställd gas speciellt framtagen för brandsläckning.
  • CO2 (koldioxid) som enbart bör användas i utrymmen där människor inte vistas pga. att denna gas tar bort syret helt i det skyddade utrymmet.
  • Novec 1230 som är en kondenserad gas samt är personsäker och miljövänlig. Den påverkar inte växthuseffekten och skadar inte ozonskiktet.


Om ni har eller funderar på att investera i ett sprinklersystem så är ni välkomna att kontakta oss.


För vi utför följande:

  • Offerter för nyinstallation
  • Offerter för byte av befintlig anläggning
  • Projektering
  • Installation
  • Service & underhåll (en sådan viktig investering som sprinkler måste alltid fungera)
  • Avtal gällande återkommande service

Varuinformation

Aspirerande detektor "Stratos HSSD"
Aspirerande detektor "Stratos 2"

Aspirerande detektor "Stratos Micra"
Aspirerande detektor "Stratos Micra 100"

Aspirerande detektor "Quadra"

Faktablad IG55

Rumsskydd IG55
 
Faktablad Novec 1230
Faktablad Retrotec
 
Släckcentral "SC1"
IG55 släckkabinett

Punktskydd för industrin
SpaceSafe19, släcksystem för rackmontage

Vill du veta mer?

Åke Adolfsson

Avdelningschef 
Tekniska avdelningen
070-783 86 47