SBA - Systematiskt Brandskyddsarbete


”Ansvaret för att vidta förebyggande åtgärder för att hindra brands uppkomst och spridning faller direkt på ägaren eller innehavaren av en byggnad eller anläggning. Sådana åtgärder skall enligt lagstiftningen ske på dennes eget initiativ”.


Systematiskt brandskyddsarbete, SBA, är en metod som hjälper arbetsgivaren/organisationen att leva upp till sitt ansvar och sina skyldigheter enligt Lagen om skydd mot olyckor. SBA är verktyget som säkerhetsställer att brandskyddet håller och framför allt bibehålls på en hög nivå över en längre tid.


Med en väl fungerande SBA blir medarbetarna engagerade i brandskyddsarbetet och uppmärksamma på risker och kan ta initiativ för att snabbt genomföra brandförebyggande åtgärder. Med Upplands Brandservice, Nerikes Brandservice och Aros Brand metod kan det systematiska brandskyddsarbetet utformas efter verksamheten, allt från den lilla förskolan till det stora köpcentret.


Det systematiska brandskyddsarbetet innehåller normalt följande punkter:

 • Brandskyddspolicy
 • Aktivt ledarskap för brandskyddet
 • En fungerande brandskyddsorganisation
 • Planerad utbildningsplan för brandskydd
 • Brandskyddsregler och instruktioner
 • En brandskyddsbeskrivning för verksamheten
 • Drift och underhållsinstruktioner för brandskyddsmateriel och annan säkerhetsutrustning
 • Kontrollsystem för brandskyddsmateriel och rutiner
 • Uppföljningsrutiner för brandskyddsarbetet

Fördelar med systematiskt brandskyddsarbete

 • Höjd riskmedvetenhet
 • Samordnade kontroller
 • Driftsäkerhet
 • Högre kvalitet
 • Konkurrensfördelar
 • Bättre kontakter med räddningstjänst och försäkringsbolag

Intresseanmälan

Skicka

Vill du veta mer?

Kundtjänst

Försäljning

018-692425

infoo@oub.seSå når du oss

Upplands Brandservice
018-69 24 25


Besöksadress:
Edvard Berlingsgatan 7, Uppsala

Öppettider:
Måndag-fredag
07.00-16.00


Nerikes Brandservice

019-27 12 50


Besöksadress:
Elementvägen 13, Örebro

Öppettider:
Måndag-fredag
07.00-16.00


Aros Brandservice
021-12 33 12


Besöksadress:
Tunbytorpsgatan 2c, Västerås


Öppettider:
Måndag-Fredag
07.00-16.00