Våra kurser


Vårt kursutbud utformas efter era önskemål. Läs mer om våra kurser nedan:


Hjälp på väg

I samarbete med Optimal Assistans


ADR grund- och repetitions utbildning

I samarbete med Optimal Assistans


Systematiskt Brandskyddsarbete SBA

Systematiskt brandskyddsarbete innebär att ägare och innehavare av byggnader och andra anläggningar aktivt arbetar med sitt brandskydd genom att organisera, strukturera och dokumentera samt skapa en fungerande internkontroll av brandskyddet. Att brandskyddet bedrivs systematiskt och kontinuerligt innebär också att de nödvändiga kunskaperna kan underhållas och utvecklas. Vi hjälper gärna till med upprättande av checklistor för kontrollronder.

Vi utbildar allt inom SBA och har helhetslösningen för din organisation eller ditt företag. SBA, en metod med flera lösningar.


Brandskyddsansvarig

Utbildning för anställd inom privat, kommunal och statlig verksamhet som är utsedd till brandskyddsansvarig för en avdelning, enhet eller anläggning. Ger bl.a. fördjupad kunskap i SBA.


Brandskyddskontrollant

Brandskyddet måste fungera och då måste det finnas kontroller och underhåll, det är också viktigt att hitta och bedöma brandrisker och veta vad man ska göra för att få en säker miljö.


Utrymningsledare

Utbildningen vänder sig till personer som ska verka som utrymningsledare. I kursen ingår även utbildningsplanering och utrymningsövning.


Grundläggande brandskydd

Utbildningen vänder sig till alla inom organisationen eller företaget. Kursen anpassas efter olika arbetsmiljöer och risker på företaget. Utbildningen består av en teoretisk del och en praktisk del med släckövning.


Praktisk brandsläckning

Utbildningen vänder sig till samtliga inom organisationen eller företaget. Syftet är att alla skall få utbildning och övning i praktisk brandsläckning med den släckutrustning som finns på arbetsplatsen. Målet är att kunna genomföra ett snabbt och tryggt ingripande, förhindra utvecklingen till en större brand och säkra en säker utrymning.


Heta arbeten

Utbildning enligt Svenska Brandskyddsföreningen (SBF) med SBF-certfierad instruktör vilken utfärdar ett certfikat, tidsbegränsat till 5 år.


Föreståndare brandfarlig vara. Mindre omfattning.

Exempel: Bensinstationer, restauranger, varuhandel och liknande verksamhet.


Anläggningsskötare

I första hand på våra egna larmanläggningar. Innehåller även delar av utbildning till brandskyddskontrollant.


Första hjälpen— L ABC/HLR

Utbildningen syftar till att ge deltagaren grundläggande kunskaper i livräddning och första hjälpen.


Utrymningsövning

Övningen vänder sig till företag som vill kontrollera och verifiera sina rutiner för utrymning vid brand eller annan fara. Normalt ingår övningen i ett utbildningsprogram där brandskyddsansvariga, utrymningsledare och övrig personal på företaget har erhållit en teoretisk och praktisk brandskyddsutbildning.

Intresseanmälan

Skicka

Vill du veta mer?

Kundtjänst

Försäljning

018-692425