Webbaserat SBA


SBA-AXESS
SBA Axess är ett digitalt SBA-verktyg där det systematiska brandskyddsarbetet hanteras. Systemet är anpassat för alla storlekar av verksamheter, och anpassas efter verksamhetens struktur. SBA Axess fungerar på de vanligaste plattformarna och webbläsarna. Med vår uppstartsguide får ansvariga guidning i att upprätta en komplett dokumentation över sitt systematiska brandskyddsarbete, enkelt och effektivt.
Med SBA Axess får verksamheten en överblick och status över hela brandskyddsarbetet. I systemet hanteras bland annat följande:

• All dokumentation, såsom byggnads- och verksamhetsbeskrivning, brandskydds-regler, policys, brandskyddsorganisation, rutiner vid brand och mycket mer.
• Brandskyddskontroller med offlinestöd.
• Fullständig riskhantering med inventering, analys och åtgärder.
• Hantering av avvikelser och åtgärder.
• Statistik och rapporter baserat på område, avvikelser, tillbud och kontroller. Allt i livestatistik eller historisk statistik.
• Ritningssystem som stödjer alla ritningsformat och där användare enkelt kan lägga till, flytta och ta bort kontrollpunkter.
• Incident- och tillbudsrapportering.
• Kalenderfunktion med planering av aktiviteter såsom kontroller, utbildningar, inventeringar och underhåll.


Intresseanmälan

Skicka

Vill du veta mer?

Håkan Käll

Brandskyddskonsult

070-710 20 89